1987 წელი ლანჩხუთის ცენტრალური სტადიონის ჩრდილოეთი ტრიბუნა

1987 წელი ლანჩხუთის ცენტრალური სტადიონის ჩრდილოეთი ტრიბუნა