1952 წლის ლანჩხუთის „კოლმეურნე“

წინა რიგში: იური ებრაიძე, დემურ (თახო) მენაღარიშვილი, რეზო ებრალიძე (ჩიკიტო).

შუა რიგში: ნოდარ (დოყია) ჩხაიძე, გივი იმნაიშვილი, ოთარ ჟორდანია.

უკანა რიგში: ლერი ლომაძე, ზანი ჯორბენაძე, ვაჟა ურუშაძე, სოსო (ბუტა) ჟორდანია, იური ებრალიძე.