1958 წელი. ლანჩხუთის კოლმეურნეს ფეხბურთელები

1958 წელი. ლანჩხუთის კოლმეურნეს ფეხბურთელები.

მარცხნიდან: დოყია ჩხაიძე, ვაჟა ურუშაძე, ---------, ლერი ლომაძე, -----------, თახო მენაღარიშვილი.