1986 წელი რიგა.

1986 წელი რიგა. ბეგი სიხარულიძე, შოთა პატარაია, გურამ ცარულაშვილი.