სატელევიზიო აპარატურის მომზადება.

1987 წელი. ლანჩხუთის ცენტრალური სტადიონზე მორიგი კალენდარული შეხვედრის წინ მიმდინარეობს სატელევიზიო აპარატურის მომზადება.